Kwaliteitswaarborging

Maatwerk is de basis voor de kwaliteit van Buitenkans.. De kleinschaligheid, het beperkte aantal klanten, maakt dat maatwerk per klant mogelijk is. Bij Buitenkans bent u beslist geen nummer!

Het spreekt voor zich dat Buitenkans aan alle wettelijke regels voldoet. Denk daarbij aan de recente Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) over de bescherming van persoonsgegevens. Klik hier voor onze privacy verklaring

Buitenkans heeft een klachtenreglement en een cliënten-vertrouwenspersoon van de Coöperatie van Ondernemers in de Kleinschalige Zorg Zeeland (CKZ). Buitenkans is erkend lid van de CKZ.

Jacques Roumen volgt regelmatig scholing en intervisie. Daardoor is hij erkend lid van de Nederlandse Federatie van Gezondheidszorg (NFG).

Voor wat betreft trajecten richting werk is Buitenkans erkend contractpartner van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Buitenkans is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en kan op die basis ook jongeren begeleiden.

Ontvangt u van Buitenkans zorg op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ)  dan geldt voor u een landelijke klachtenregeling, Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (de Wkkgz) . Het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg NIBIG is erkend om klachten van cliënten met zorg uit de WLZ te behandelen. Buitenkans is is voor deze klachten behandeling aansloten bij het  NIBIG U kunt bij het NIBIG geholpen worden door een ter zake deskundige onafhankelijke klachtenfunctionaris.