Zorgadministratie

 

Als zorg-gebruiker krijgt u te maken met officiële instanties en zijn er verplichtingen waaraan u moet voldoen.
Buitenkans ondersteunt u daarbij, als u wilt vanaf de aanvraag tot en met de evaluatie.

We hebben ervaring en deskundigheid in alles wat er aan zorgadministratie van u gevraagd wordt.

(Her)Indicatie-aanvraag
Om toegang te krijgen tot professionele begeleiding is een zogenaamde zorgindicatie nodig. Doorgaans wordt deze indicatie door uw eigen gemeente afgegeven.
Buitenkans ondersteunt bij de aanvraag.
Samen met u gaan we eerst na welke zorg het beste bij u past. Vervolgens maken wij de aanvraag op papier gereed en kunnen u, als u dat wilt, ook bijstaan in het gesprek met de betrokken instantie. Zo hebben we al vele ‘keukentafel-gesprekken' helpen voeren.

Ondersteuning bij  de inkoop van de juiste zorg
Als u de zorgindicatie eenmaal heeft, ondersteunen we u bij het inkopen van de passende begeleiding. Daarbij voert ú de regie; u bepaalt de inzet van uw persoonsgebonden budget (PGB), u geeft aan wat u wilt en wij helpen zoeken naar een geschikte zorgaanbieder.  U kiest uw favoriet en daarna zorgen wij voor een ontmoeting. Als u na de kennismaking besluit om met die aanbieder verder in zee te gaan, leggen wij alle afspraken vast in een officieel contract. Mocht u later van zorg willen veranderen, dan ondersteunen we u bij die wisseling. 

PGB-Administratie
Zoals gezegd voert ú de regie over uw PGB. Wij verzorgen de benodigde contracten, stellen - samen met u - een budgetplan op en bewaken dit gedurende de looptijd van het plan. Wij volgen de betalingen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ook als de gemeente rapportages vraagt kunnen we u daarbij helpen.

Evaluatie van zorg
Als u wilt ondersteunen we u bij de evaluatie van uw zorg-traject. Die evaluatie gaat tussen u en uw zorgverlener, Buitenkans is daarbij de onafhankelijke cliënt-ondersteuner.

Niet uitsluitend PGB 
De gemeenten hebben veel zorgaanbieders gecontracteerd. Daardoor is het vaak ook mogelijk om passende kleinschalige zorg in te kopen via instellingszorg, los van PGB. Dat geldt ook voor de Coöperatie van Ondernemers in de Kleinschalige Zorg in Zeeland (CKZ).
Er zijn ongeveer 50 bedrijven bij aangesloten. De kwaliteit van hun zorg is gecertificeerd.

 

Meer weten?  Neem vrijblijvend contact met ons op.