Passende zorg

 

Wanneer u een somatische, psychiatrische of verstandelijke beperking heeft en op zoek bent naar de voor u best passende zorg, dan kunnen wij u ondersteunen in het vinden van die zorg.

 

Wij zoeken met u de zorg die het beste bij u past. Vervolgens helpen we om dat voor elkaar te krijgen.
Buitenkans heeft contact met een groot aantal kleinschalige zorgbedrijven in Zeeland en West-Brabant.

We coachen u naar een passende daginvulling.
Dat kan bijvoorbeeld een dagelijkse activiteit zijn, op een kleinschalig zorgbedrijf, samen met anderen die daar bij gebaat zijn.
Maar ook bijvoorbeeld werk bij een reguliere werkgever, waar u werk kunt doen dat bij u past en waarbij u op deskundige begeleiding  kunt rekenen.
Daarvoor kent Buitenkans het project Werk Zonder Werkdruk©.

Desgewenst ondersteunen we ook bij allerlei formaliteiten, zoals:
- de (her)indicatie-aanvraag
- het regelen van de bijpassende financiering
- de administratie van uw persoonsgebonden budget (PGB)
- de evaluatie van de geleverde zorg

Buitenkans is een onafhankelijk cliënt-ondersteuner.
We zijn coach én tussenpersoon tegelijk. 

 

Meer weten?  Neem vrijblijvend contact met ons op.